Wydawnictwo Dolnośląskie

Wydawnictwo Dolnośląskie

Wydawnictwo Dolnośląskie działa od roku 1986, od 1991 jako firma prywatna; od 2004 w ramach grupy wydawniczej Publicat SA; od czerwca 2007 jako Wydawnictwo Dolnośląskie Publicat SA Oddział we Wrocławiu.

Do najważniejszych osiągnięć oficyny, dzięki którym jest ona rozpoznawana na rynku, należy wylansowanie serii wydawniczych: m.in. „A to Polska właśnie” (nagrodzonej w 2002 r. Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”), „Biblioteka Klasyki”, „Historia i Tradycja”, „Poza horyzont”, „Skarbiec Miast Polskich” oraz monumentalnej, 6-tomowej historii Polski (we współpracy z wydawnictwem Bertelsmann Media Sp. z o.o.) Polska. Dzieje cywilizacji i narodu.
Dzięki owocnej współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiego ukazały się obszerne publikacje poświęcone stolicy Dolnego Śląska: Atlas architektury Wrocławia i Encyklopedia Wrocławia, a także dzieje miasta: Wrocław - dziedzictwo wieków oraz Historia Wrocławia (t. I-III). Bezprecedensowym przedsięwzięciem wydawniczym była monumentalna edycja Legendy o św. Jadwidze
z 1451 r. (rękopis ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu), obejmująca faksymile manuskryptu, jego transkrypcję oraz przekład na język niemiecki i polski, a także obszerny komentarz historyczny. Spośród innych publikacji poświęconych tematyce wrocławskiej i dolnośląskiej należy wymienić: monografię Dzieje Żydów we Wrocławiu, przewodnik turystyczny Wrocław, monografie popularne Wrocławia, Legnicy i Lubina
z serii „Skarbiec Miast Polskich”, a także Karkonosze, Wrocław. Przewodnik historyczny i Dolny Śląsk
z serii „A to Polska właśnie”.

Wydawnictwo Dolnośląskie

Partnerzy